Engagerede medborgere søges

Hvis du interesserer dig for arbejdet ved domstolene og har lyst til at være med til at afgøre straffesager som domsmand eller nævning i din lokale byret eller landsret, så er det nu, du skal henvende dig til din kommune og søge om optagelse på grundlisten. Fra den 1. januar 2016, skal der nemlig udpeges nye domsmænd og nævninger i alle landets byretter og i de to landsretter, og det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisten.

Der medvirker domsmænd eller nævninger (lægdommere) i alle straffesager, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, og anklagemyndigheden kræver, at den tiltalte skal straffes med fængsel. Hvis anklagemyndigheden kræver en fængselsstraf på under 4 år, bliver sagen behandlet som en domsmandssag med 2 domsmænd og 1 juridisk dommer. Hvis anklagemyndigheden derimod kræver en fængselsstraf på 4 år eller mere, bliver sagen behandlet som en nævningesag med 6 nævninger og 3 juridiske dommere. Sager om visse former for økonomisk kriminalitet eller narkotikakriminalitet behandles dog som domsmandssager, selv om anklageren kræver en straf på 4 år eller mere.

Hvis en domsmandssag bliver anket til landsretten, deltager der 3 domsmænd og 3 juridiske dommere i behandlingen af sagen i landsretten. Hvis en nævningesag bliver anket, deltager der 9 nævninger og 3 juridiske dommere i landsretten.

Det er den juridiske dommer, eller i nævningesager en af de tre juridiske dommere, der leder retsmødet, men under voteringen, når der skal træffes afgørelse i sagen, deltager domsmænd og nævninger på lige fod med de juridiske dommere. Typisk foregår det sådan, at den juridiske dommer redegør for de problemstillinger, der skal tages stilling til under sagen, hvorefter der er en mere fri drøftelse af de forskellige spørgsmål, hvor både lægdommerne og de juridiske dommere deltager. Til sidst opsummerer den juridiske dommer holdningerne, og der træffes afgørelse i sagen. Hvis der ikke er enighed om sagens resultat blandt de voterende, stemmes der om resultatet, hvorefter der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, dog således at der i nævningesager kræves et kvalificeret flertal for at finde en tiltalt skyldig.

Voteringen foregår for lukkede døre i et særligt voteringslokale i tilknytning til retssalen. Der er tavshedspligt med hensyn til de diskussioner, der finder sted under voteringen. Der er også tavshedspligt med hensyn til, hvordan den enkelte har stemt i forbindelse med sagens afgørelse. Det er altså forbudt og kan straffes efter straffeloven, hvis man refererer noget fra diskussionen i voteringslokalet eller fortæller, hvordan man selv eller andre har stemt under sagen.

Lægdommerne udgør et vigtigt bindeled mellem domstolene og omverdenen, og de er med til at sikre, at de afgørelser, der træffes af retten, ikke bare er juridisk korrekte, men også rimelige og i overensstemmelse med den almindelige retsopfattelse.  Lægdommerne kommer med mangeartede og meget forskellige erfaringer og holdninger og yder på den måde et meget væsentlig bidrag til rettens arbejde. Jeg har haft mange gode og lærerige diskussioner med lægdommere, men fælles for alle diskussionerne har været en meget stor lydhørhed og optagethed af at afgøre sagen rigtigt, det vil sige, så resultatet både blev i overensstemmelse med den juridiske teori og praksis og retfærdigt efter en mere almenmenneskelig målestok.

Som nævnt er det nu, du skal henvende dig til din kommune, hvis du gerne vil optages på grundlisten og dermed få mulighed for at blive udtaget som domsmand eller nævning i din lokale byret eller landsret. Der skal nemlig snart udpeges domsmænd og nævninger for den næste fireårsperiode, der løber fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2019. Som domsmand eller nævning skal du regne med at blive indkaldt til at medvirke i en retssag 2-4 gange årligt. De fleste retssager varer kun en dag, men der kan forekomme retssager, der varer flere dage.

Læs mere om kriterierne for at blive optaget på grundlisten og om domsmænd og nævninger her og se også filmen, der er linket til længere oppe på siden.

Dette indlæg blev udgivet i Blogindlæg og tagget , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.