Vejen til en dommerstilling

Hvis man gerne vil være dommer, er det første, man skal gøre at uddanne sig som jurist (cand. jur.). Når man er færdiguddannet skal man have nogle års erhvervserfaring, inden man kan søge job som dommer. Desuden skal man gennemgå et uddannelses- og evalueringsforløb i enten Vestre Landsret i Viborg eller Østre Landsret i København. Man vil derfor typisk være i 40’erne, når man bliver dommer.

Det er forskelligt, hvilken erhvervserfaring dommere har, men mange dommere har arbejdet som dommerfuldmægtig, inden de blev dommer. Som dommerfuldmægtig gennemgår man et uddannelsesforløb i en byret, hvor man lærer at behandle retssager, skrive domme og hvad der nu i øvrigt hører med til at arbejde som jurist i en ret. Der er også mange dommere, der tidligere har arbejdet som advokat eller anklager eller i et ministerium eller en styrelse.

Foredrag, kappe, domstol, retssystemet

Med dommerkappen på

Inden man kan søge ansættelse som dommer, skal man arbejde som landsdommer i Østre eller Vestre Landsret i en periode på 9-10 måneder. Den midlertidige ansættelse som landsdommer sker i nogle specielle stillinger, der er oprettet med henblik på uddannelse og evaluering af jurister, der gerne vil kvalificere sig til at søge en dommerstilling. I løbet af de 9-10 måneder, man er ansat, skal man arbejde i 3 forskellige afdelinger i landsretten. Man fungerer som dommer på lige fod med de 2 andre dommere i afdelingen, men ved afslutningen af hver periode afgiver den ledende dommer i afdelingen en udtalelse om, hvordan man har klaret rollen som dommer i perioden. Man får naturligvis løbende oplæring og feedback, sådan at man kan justere de ting, der kan gøres anderledes eller bedre. Når man har været i alle tre afdelinger, skriver præsidenten for landsretten en samlet udtalelse, der slutter med en vurdering af, i hvilket omfang man er egnet til at blive dommer.

Udtalelsen skal være vedlagt ansøgningen, når man søger en stilling som som dommer. Ansættelse som dommer sker på grundlag af en indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet. Dommerudnævnelsesrådet består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og to repræsentanter for offentligheden.

Man kan først regne med at blive udnævnt til dommer, når man er omkring 40 år gammel. Baggrunden for det er, at dommere som udgangspunkt ikke kan afskediges igen. Derfor er det meget vigtigt, at de, der bliver ansat som dommere, har vist at de både fagligt og menneskeligt kan håndtere opgaven.

Læs mere om vejen til en dommerstilling her.