Gerd Sinding

Siden den 1. december 2011 har jeg arbejdet som dommer. Først ved Retten i Glostrup og fra den 1. april 2019 ved Retten på Frederiksberg.

Aktuelt holder jeg dog orlov fra domstolene. Under min orlov er jeg tilknyttet Tænketanken Justitia og underviser desuden for bl. a. Domstolsstyrelsen, JUC og EIPA (European Institute of Public Administration), hvor jeg også er visiting expert.

Som byretsdommer behandler jeg både civile sager og straffesager, herunder nævningesager, domsmandssager og sager vedrørende varetægtsfængsling mv. Desuden har jeg ved Retten på Frederiksberg været fast tilknyttet Familieretten og medlem af Børn- og ungeudvalget i Frederiksberg og Københavns Kommune. I en stor del af perioden marts 2015 – september 2017 var jeg konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvor jeg beskæftigede mig med behandling af især ankesager og kæremål vedrørende byretternes afgørelser på stort set alle områder. Tidligere har jeg været fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen og gennem 8 år dommerfuldmægtig på Sjælland og i Jylland. Desuden har jeg været sekretariatschef i Erstatningsnævnet for voldsofre og kontorchef i Domstolsstyrelsen.

Jeg er uddannet cand.jur. Desuden er jeg certificeret mediator og korrespondent i fransk og har løbende efteruddannet mig indenfor jura og ledelse. Jeg er bidragyder til flere bøger om arbejdet ved domstolene og holder gerne foredrag om dette.

Jeg er født i 1966 og opvokset i Vestjylland. I dag bor jeg i hovedstadsområdet med min familie.

Portrætfotos på siden er taget af fotograf Lisbeth Holten, andre fotos er taget af mig medmindre andet fremgår.