Gerd Sinding

Siden den 1. december 2011 har jeg arbejdet som dommer. Først ved Retten i Glostrup og fra den 1. april 2019 ved Retten på Frederiksberg. Som byretsdommer behandler jeg både civile sager og straffesager, herunder nævningesager, domsmandssager og sager vedrørende varetægtsfængsling mv. Desuden er jeg fast tilknyttet Familieretten og medlem af Børn- og ungeudvalget i Frederiksberg og Københavns Kommune. I en stor del af perioden marts 2015 – september 2017 var jeg konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvor jeg beskæftigede mig med behandling af især ankesager og kæremål vedrørende byretternes afgørelser på stort set alle områder. Tidligere har jeg gennem 8 år været dommerfuldmægtig på Sjælland og i Jylland og blandt andet sekretariatschef i Erstatningsnævnet for voldsofre og kontorchef i Domstolsstyrelsen.

Jeg er uddannet cand.jur. Desuden er jeg certificeret mediator og korrespondent i fransk og har løbende efteruddannet mig indenfor jura og ledelse. Jeg er bidragyder til flere bøger om arbejdet ved domstolene og holder gerne foredrag om dette.

Jeg er født i 1966 og opvokset i Vestjylland. I dag bor jeg i hovedstadsområdet med min familie. I min fritid synger jeg i kor. Desuden er jeg formand for en musikforening.

Portrætfotos på siden er taget af fotograf Lisbeth Holten, andre fotos er taget af mig medmindre andet fremgår.