En hyldest

20151025_085927

Retsplejeloven blev vedtaget af Folketinget og Landstinget i 1916 i den bygning, hvor Østre Landsret i dag har til huse. Der vises stadig vej til Rigsdagen på retsbygningen.

Tirsdag den 1. oktober 2019 er en ganske særlig dag for domstolene. På denne dag er det nemlig hundrede år siden, at retsplejeloven trådte i kraft, og dermed er det også hundrede år siden, at det retsvæsen, vi kender i dag, fandt sin form.

Retsplejeloven er den lov, der danner grundlaget for alt arbejde ved retterne i Danmark og for, hvordan sagerne skal behandles. Retsplejeloven er derfor også den lov, jeg bruger allermest i mit arbejde som dommer. Retsplejeloven består af i alt fem dele, eller bøger, som tilsammen indeholder over 1.000 paragraffer om alt fra retternes organisering og sagsbehandlingen ved retterne til fastsættelse af sagsomkostninger og journalisters adgang til aktindsigt. Det er således i retsplejeloven, jeg slår op, hvis jeg skal finde ud af for eksempel, hvilke opgaver domstolene skal løse, hvor mange dommere, der er ved Retten i Århus eller i Højesteret, om dørene skal lukkes under behandlingen af en sag om værgemål, hvilke krav, der er til udformningen af en stævning eller et anklageskrift, om et retsmøde kan afholdes via videolink, om de efterforskningsskridt, politiet har foretaget, er lovlige, eller om en sigtet kan varetægtsfængsles. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Med Justitia på ferie

chvd028For mange år siden, i 2007, da jeg på en rejse gik en tur i Lausanne, blev min opmærksomhed fanget af en morsom brønd eller fontæne, hvis hovedudsmykning er en figur af den romerske gudinde for retfærdighed, Justitia. Synet af den festlige brønd med Justitia stående på en søjle i midten fik mig til at tænke over, hvor forskelligt gudinden Justitia og det, hun står for, bliver opfattet, og hvilken betydning det har for, hvordan Justitia bliver fremstillet i kunsten. Siden har jeg altid holdt godt øje med kunstneriske fremstillinger af Justitia, når jeg var på rejse, og har taget mange fotos af skulpturer og malerier, som viser hende.

Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Geografi for dommere

20190606_155932For nylig skiftede jeg stillingen som dommer ved Retten i Glostrup ud med en stilling som dommer ved Retten på Frederiksberg. Som dommer ved Retten på Frederiksberg laver jeg det samme, som da jeg var dommer ved Retten i Glostrup – og så alligevel ikke, for selvom Danmark er et lille land, er der alligevel store lokale forskelle, som har betydning for, hvilken type sager der fylder mest ved de enkelte byretter. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | 2 kommentarer

Dommer og superhelt

Ginsburg_11565-006-Crop

Ruth Bader Ginsburg som hun ser ud på USA’s højesterets hjemmeside

Det er sjældent, at danske eller udenlandske dommere gør sig særligt bemærkede i medierne, men for tiden skiller en udenlandsk dommer sig markant ud på det punkt, nemlig den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg.

I biograferne kan man således aktuelt se både en dokumentarfilm og en spillefilm om Ruth Bader Ginsburg, man kan købe t-shirts og krus påtrykt Ruth Bader Ginsburgs portræt eller citater af Ruth Bader Ginsburg, man kan læse bøger om Ruth Bader Ginsburg eller en af de mange artikler om hende, der er tilgængelige på internettet, hvor der også findes et hav af videoer med og om Ruth Bader Ginsburg. Men hvorfor har Ruth Bader Ginsburg fået denne kultstatus? Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Domsmænd og nævninger

Københavns Byret

Københavns Byret (Foto Per Johansen)

”Ih, jeg er blevet spurgt, om jeg vil være lægdommer!” Sådan sagde en bekendt med stor begejstring i stemmen til mig forleden dag.

Hendes begejstring gjorde mig glad og fik mig til at tænke over lægdommeres (domsmænd og nævningers) rolle i det danske retssystem og det gode samarbejde, jeg har med dem. Lægdommerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen og bidrager dermed til at sikre, at domstolene har en folkelig forankring og til, at der indgår en bredere vifte af synspunkter, når en straffesag skal afgøres, end hvis jeg skulle afgøre sagen alene.

Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Med alle sanser

20190107_104451

Dommerens “kontrolpanel” og lærredet med billeder fra retssalen og “fjernenderne”

I dag afholdes en del retsmøder helt eller delvist telefonisk eller via video. Som dommer sidder jeg i den forbindelse i en retssal, eller måske endda på mit kontor, mens de, der skal møde i retten, sidder på deres eget kontor, i en anden ret eller i et fængsel, som retten har en sikker forbindelse til.

Telefon- og videoretsmøder bruges især i forbindelse med møder i skifteretten, møder i fogedretten, forberedende retsmøder i civile sager og forlængelse af varetægtsfængslinger, men de kan også bruges i forbindelse med for eksempel afhøring af vidner, og i sjældne tilfælde kan den tiltalte i mindre straffesager endda få lov at møde via video fra en anden ret. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , , ,

Den offentlige mening

Det sker ofte, at venner og bekendte spørger mig, hvad jeg mener om afgørelsen i en sag, der har været omtalt i medierne. Var den for hård? Var den for mild? Hvorfor blev tiltalte ikke dømt for forsøg på manddrab, men kun for vold? Hvorfor troede retten ikke på tiltaltes eller et bestemt vidnes forklaring? Var det ikke urimeligt, at forsikringsselskabet ikke skulle betale erstatning? Kan det virkelig være rigtigt, at man bare kan afskedige en medarbejder på den måde?

Spørgsmålene er mange, men selv om jeg meget gerne vil fortælle om mit arbejde og om, hvordan sager afgøres i retten, afstår jeg næsten altid fra at besvare dem. Det er der flere grunde til. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar