Ude og hjemme

Det er ikke alle danske dommere, der ligesom mig er ansat ved Danmarks Domstole og udnævnt af dronningen efter indstilling fra det danske Dommerudnævnelsesråd. Der er således også danske dommere ved en række internationale domstole.

Den vigtigste internationale domstol for os her i Danmark er uden tvivl EU-domstolen i Luxembourg. EU-domstolens opgave er ”at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne”. EU-domstolen behandler i den forbindelse sager om blandt andet lovligheden af retsakter udstedt af EU’s institutioner, medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til traktaterne og fortolkning af EU-retten.

Læs resten
Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Med barnet i centrum

For tiden bruger jeg en væsentlig del af min arbejdstid på at behandle sager om børn. Det skyldes dels, at jeg er faglig koordinator for arbejdet i Familieretten ved Retten på Frederiksberg, dels at jeg er medlem af Børn- og Ungeudvalget i både Frederiksberg og Københavns kommune.

Familieretten er den afdeling i retten, som er ansvarlig for at behandle blandt andet sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær mellem børn og den af forældrene, de ikke bor hos.

Læs resten
Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Grundlovsdag

Grundlovsdag er altid værd at fejre. Det gælder også i år. Ligesom andre mærkedage giver også grundlovsdag nemlig anledning til eftertanke. Hvad står der egentlig i loven over alle love, grundloven, og hvad betyder det for mig i min hverdag, er spørgsmål, som det altid er værd at tænke nærmere over som dommer.

Som dommer er der navnlig to bestemmelser i grundloven, som betyder noget i hverdagen.

Den ene bestemmelse er § 3, hvoraf det følger, at den dømmende magt er hos domstolene. Det følger altså af grundloven, at jeg ikke som dommer kan bede en anden om at træffe afgørelse i en kedelig eller besværlig civil sag eller straffesag, eller i øvrigt afvise at løse en opgave, som er henlagt til domstolene.

Læs resten
Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

På vej tilbage

covid-19-1Siden den 13. marts 2020 har jeg, som så mange andre, arbejdet hjemmefra i videst muligt omfang og desuden afviklet ferie. Nu er jeg heldigvis på vej tilbage mod en mere normal hverdag som dommer.

Retterne har på intet tidspunkt været lukkede, men hidtil har der under coronakrisen ikke været afholdt retsmøder med fysisk fremmøde bortset fra, når det var strengt nødvendigt som for eksempel i forbindelse med grundlovsforhør.

Afholdelse af telefoniske retsmøder og sagsbehandling på skriftligt grundlag er fortsat stort set som normalt. Det betyder, at blandt andet forberedelsen af civile retssager og udlevering af dødsboer under coronakrisen har kunnet ske omtrent som sædvanlig.

Reduktionen i antallet af retsmøder med fysisk fremmøde har imidlertid betydet, at behandlingen af mange retssager er blevet udsat, og dermed at de involverede parter ikke har kunnet få en afklaring af deres situation. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Hjemmearbejde

IMG_4564Som mange andre arbejder jeg også for tiden hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre.

Jeg deltager kun i møder, hvis det er strengt nødvendigt, og efter at det har været nøje overvejet, hvor mange deltagere, der skal være i mødet, og om nogle af mødedeltagerne kan møde telefonisk eller via en videoforbindelse. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , , | 1 kommentar

Den fri bevisbedømmelse

800px-Finger_Print_Zoom_01_(203533182)Hvordan beviser man, at noget er sket eller forholder sig på en bestemt måde? Det er det spørgsmål, som enhver advokat eller anklager må stille sig selv, inden han eller hun indbringer en sag for retten. Svaret er ikke givet på forhånd, for i Danmark gælder princippet om den fri bevisbedømmelse, og der findes derfor stort set ingen regler eller love om, hvordan man beviser noget under en retssag. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , , , | 1 kommentar

En hyldest

20151025_085927

Retsplejeloven blev vedtaget af Folketinget og Landstinget i 1916 i den bygning, hvor Østre Landsret i dag har til huse. Der vises stadig vej til Rigsdagen på retsbygningen.

Tirsdag den 1. oktober 2019 er en ganske særlig dag for domstolene. På denne dag er det nemlig hundrede år siden, at retsplejeloven trådte i kraft, og dermed er det også hundrede år siden, at det retsvæsen, vi kender i dag, fandt sin form.

Retsplejeloven er den lov, der danner grundlaget for alt arbejde ved retterne i Danmark og for, hvordan sagerne skal behandles. Retsplejeloven er derfor også den lov, jeg bruger allermest i mit arbejde som dommer. Retsplejeloven består af i alt fem dele, eller bøger, som tilsammen indeholder over 1.000 paragraffer om alt fra retternes organisering og sagsbehandlingen ved retterne til fastsættelse af sagsomkostninger og journalisters adgang til aktindsigt. Det er således i retsplejeloven, jeg slår op, hvis jeg skal finde ud af for eksempel, hvilke opgaver domstolene skal løse, hvor mange dommere, der er ved Retten i Århus eller i Højesteret, om dørene skal lukkes under behandlingen af en sag om værgemål, hvilke krav, der er til udformningen af en stævning eller et anklageskrift, om et retsmøde kan afholdes via videolink, om de efterforskningsskridt, politiet har foretaget, er lovlige, eller om en sigtet kan varetægtsfængsles. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Med Justitia på ferie

chvd028For mange år siden, i 2007, da jeg på en rejse gik en tur i Lausanne, blev min opmærksomhed fanget af en morsom brønd eller fontæne, hvis hovedudsmykning er en figur af den romerske gudinde for retfærdighed, Justitia. Synet af den festlige brønd med Justitia stående på en søjle i midten fik mig til at tænke over, hvor forskelligt gudinden Justitia og det, hun står for, bliver opfattet, og hvilken betydning det har for, hvordan Justitia bliver fremstillet i kunsten. Siden har jeg altid holdt godt øje med kunstneriske fremstillinger af Justitia, når jeg var på rejse, og har taget mange fotos af skulpturer og malerier, som viser hende.

Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Geografi for dommere

20190606_155932For nylig skiftede jeg stillingen som dommer ved Retten i Glostrup ud med en stilling som dommer ved Retten på Frederiksberg. Som dommer ved Retten på Frederiksberg laver jeg det samme, som da jeg var dommer ved Retten i Glostrup – og så alligevel ikke, for selvom Danmark er et lille land, er der alligevel store lokale forskelle, som har betydning for, hvilken type sager der fylder mest ved de enkelte byretter. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | 2 kommentarer

Dommer og superhelt

Ginsburg_11565-006-Crop

Ruth Bader Ginsburg som hun ser ud på USA’s højesterets hjemmeside

Det er sjældent, at danske eller udenlandske dommere gør sig særligt bemærkede i medierne, men for tiden skiller en udenlandsk dommer sig markant ud på det punkt, nemlig den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg.

I biograferne kan man således aktuelt se både en dokumentarfilm og en spillefilm om Ruth Bader Ginsburg, man kan købe t-shirts og krus påtrykt Ruth Bader Ginsburgs portræt eller citater af Ruth Bader Ginsburg, man kan læse bøger om Ruth Bader Ginsburg eller en af de mange artikler om hende, der er tilgængelige på internettet, hvor der også findes et hav af videoer med og om Ruth Bader Ginsburg. Men hvorfor har Ruth Bader Ginsburg fået denne kultstatus? Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar