Mit arbejde

Som dommer behandler jeg civile sager og straffesager, herunder nævningesager, domsmandssager og grundlovsforhør mv. Desuden har jeg løbende forskellige andre opgaver. For tiden er jeg således tilknyttet Familieretten og medlem af Børn- og ungeudvalget i Frederiksberg Kommune.

De civile sager kan handle om betaling af en regning, afskedigelse og bortvisning, erstatning efter et færdselsuheld, en afgørelse fra en offentlig myndighed og meget andet.

Straffesagerne kan handle om færdselsforseelser, butikstyveri, vold, bedrageri, sexuelle krænkelser, drab, terror og meget andet.

Jeg går som udgangspunkt i retten 3-4 dage om ugen fra 9.30-12 og igen fra 13-15.30. Den tid, jeg ikke er i retten, bruger jeg på at løse opgaver, der ikke kræver afholdelse af et retsmøde, samt på at forberede mig og skrive domme mv.