Børn i retten

Møderum til børnesamtaler

Mange af de spørgsmål, jeg behandler som dommer, egner sig ikke til at blive drøftet, mens der er børn til stede. Derfor findes der særlige regler for, hvordan det skal håndteres, når børn møder i retten som tilhørere eller er involverede i en sag som offer eller vidne, eller fordi sagen handler om barnets forhold.

Som dommer kan jeg nægte adgang til et retsmøde, der ellers er offentligt, for børn under 15 år. Det sker heldigvis meget sjældent, at børn under 15 år møder som tilhørere i retten, men jeg har en enkelt gang været ude for, at tiltaltes lillesøster på 11 år sammen med sine forældre var mødt op i retten som tilhører i forbindelse med en længerevarende sag om brandstiftelse. Da jeg var bekymret for, om det var godt for pigen at overvære sagen, spurgte jeg forældrene, om ikke det var bedre for hende at være i skole end i retten, hvorefter pigen forlod retten, uden at det var nødvendigt for mig at træffe afgørelse om, at hun ikke kunne være til stede.

Ellers møder børn mest som tilhørere efter nærmere aftale med retten. Det sker for eksempel i forbindelse med undervisningen i samfundsfag, hvor det kan være nyttigt for eleverne at se, hvordan en vigtig funktion i et demokrati virker i praksis og få viden om, hvordan tingene går til, hvis man for eksempel bliver indkaldt som vidne i en sag. De sager, som vi ved retten finder egnede til brug i undervisningen er typisk straffesager af kortere varighed, der involverer unge mennesker og vedrører for eksempel diskoteksvold, tyveri eller hærværk.

Af og til sker det, at børn skal afgive forklaring som vidne. Typisk fordi de enten har overværet eller været offer for en forbrydelse. For at skåne barnet og undgå flere afhøringer end højst nødvendigt gælder det i den forbindelse, at politiet i alle tilfælde kan optage afhøringer af børn under 13 år på video. Videooptagelsen kan herefter afspilles i retten, sådan at barnet undgår selv at skulle møde op for at afgive vidneforklaring. Vedrører sagen en seksualforbrydelse, drab eller vold, gælder reglen om videoafhøring for børn helt op til og med 14 år. Det er en betingelse for, at videoafhøringen kan afspilles under en retssag, at den tiltaltes forsvarer har været til stede under afhøringen af barnet og haft lejlighed til at stille spørgsmål til barnet. Videoafhøring af børn foretages altid af særligt uddannede politibetjente og i et børnevenligt indrettet rum, hvor der ikke er andre til stede end barnet og den betjent, der foretager afhøringen. Den tiltaltes forsvarer overværer så afhøringen fra et monitorrum og får undervejs mulighed for at stille spørgsmål gennem den betjent, der foretager afhøringen. Typisk er der også beskikket en advokat for barnet.

En særlig type sager, hvor børn er i fokus, er sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Disse sager skal altid afgøres ud fra, hvad der er bedst for barnet og under hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Derfor vil jeg i forbindelse med den slags sager som regel skulle deltage i en samtale med barnet, sådan at jeg kan danne mig et selvstændigt indtryk af barnet, barnets behov og barnets synspunkter. Det er imidlertid ikke mig, der fører ordet under samtalen, men en børnesagkyndig, der typisk er psykolog med speciale og erfaring i at have med børn at gøre.  Samtalen er frivillig for barnet og finder ikke sted i en retssal men i et børnevenligt indrettet rum. Efter samtalen udarbejder den børnesagkyndige et referat af samtalen, som kan anvendes, når jeg skal træffe afgørelse i sagen. Barnet kan imidlertid godt bestemme, at visse dele af samtalen ikke skal indgå i referatet. Barnet har ikke en advokat under sagen, men som allerede nævnt er det min opgave som dommer at sikre, at sagen afgøres ud fra, hvad der er bedst for barnet og under hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Jeg skal i den forbindelse også sørge for, at sagen håndteres på en ordentlig og hensigtsmæssig måde, der ikke skaber nye problemer for barnet, men alene bidrager til at løse de problemer, sagen udspringer af. Kan man tænke sig noget mere meningsfuldt?

Dette indlæg blev udgivet i Blogindlæg og tagget , , , , , . Bogmærk permalinket.

Kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.