Den offentlige mening

Det sker ofte, at venner og bekendte spørger mig, hvad jeg mener om afgørelsen i en sag, der har været omtalt i medierne. Var den for hård? Var den for mild? Hvorfor blev tiltalte ikke dømt for forsøg på manddrab, men kun for vold? Hvorfor troede retten ikke på tiltaltes eller et bestemt vidnes forklaring? Var det ikke urimeligt, at forsikringsselskabet ikke skulle betale erstatning? Kan det virkelig være rigtigt, at man bare kan afskedige en medarbejder på den måde?

Spørgsmålene er mange, men selv om jeg meget gerne vil fortælle om mit arbejde og om, hvordan sager afgøres i retten, afstår jeg næsten altid fra at besvare dem. Det er der flere grunde til. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Dommeren uden for retssalen

Det er langt fra alt det arbejde, jeg udfører som dommer, der bliver udført i retssalen. Meget af mit arbejde finder også sted ved skrivebordet eller andre steder.

Hovedforhandlingen i både straffesager og civile sager finder sted i retssalen, hvor parterne har lejlighed til at præsentere sagen for retten, føre de nødvendige beviser og redegøre for deres synspunkter. Både i straffesager og civile sager er der imidlertid arbejde både før og efter hovedforhandlingen, som udføres ved skrivebordet eller andre steder, og i en del sager kan dette arbejde faktisk tage længere tid, end arbejdet i retssalen. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Børn i retten

Møderum til børnesamtaler

Mange af de spørgsmål, jeg behandler som dommer, egner sig ikke til at blive drøftet, mens der er børn til stede. Derfor findes der særlige regler for, hvordan det skal håndteres, når børn møder i retten som tilhørere eller er involverede i en sag som offer eller vidne, eller fordi sagen handler om barnets forhold. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Skriv det ned!

Mange, der har set amerikanske krimiserier på TV, har bemærket, at der ofte er en person til stede, der skriver alt, hvad der foregår ned, en såkaldt retsstenograf. Jeg ved ikke, om der også er en retsstenograf til stede i virkelighedens retssal i USA, men i Danmark har vi i hvert fald ikke længere retsstenografer. I Danmark er det enten dommeren selv eller en sekretær, der skriver ned, hvad der sker og bliver sagt i retten, og det er heldigvis langtfra alt, der sker eller bliver sagt, der bliver skrevet ned, men kun det, der er væsentligt. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , , | 3 kommentarer

Vidnepligt og -ansvar

Vidneskranken

I langt de fleste sager, jeg behandler som dommer, skal der afhøres vidner. Det gælder både i straffesager og i civile sager. En person, der bliver indkaldt til at afgive forklaring som vidne i retten, har pligt til at møde op i retten. Det gælder, selv om vedkommende mener, at han eller hun af den ene eller den anden grund kan blive fritaget for at afgive forklaring. Spørgsmålet om, hvorvidt en person har pligt til at afgive forklaring, bliver nemlig som regel først afgjort under selve retsmødet, hvor jeg som dommer kan få de oplysninger fra både personen og andre, der er nødvendige. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Den digitale dommer

De mange skærme kan gøre det svært at se rettens medlemmer

Som dommer i dag kan man ikke klare sig uden elektroniske og digitale hjælpemidler, men er som på mange andre arbejdspladser helt afhængig af, at ”systemerne” er oppe, og at der er adgang til internettet. Det første jeg gør, når jeg møder på arbejde om morgenen, er således også det samme, som mange andre sikkert gør, nemlig at tænde for min computer og, hvis jeg ikke allerede har gjort det derhjemme, checke, om der er mails, som det er vigtigt, at jeg har set eller tager mig af, inden jeg går i retten. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | 1 kommentar

Dømmekraft

Dømmekraft defineres i Den danske ordbog som evnen til at vurdere sikkert og rigtigt.

God dømmekraft er en nyttig egenskab at være i besiddelse af ikke bare for dommere, men også for alle andre. Det er således vigtigt for os alle at være i stand til at afgøre, hvad noget er, og hvordan det skal vurderes, både når vi skal træffe helt hverdagsagtige afgørelser, og når vi skal træffe store beslutninger.

Den gode dømmekraft er imidlertid ikke en medfødt evne. Det er en evne, man erhverver sig ved at arbejde meget med og være bredt orienteret på et felt. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Mesterlære

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Det er langt fra alt det, man skal kunne for at være dommer, man kan lære i forbindelse med jurastudiet på universitetet. Men hvor lærer man det så? Og hvad er det udover paragrafferne, man skal kunne? Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , , | 1 kommentar

Sproget i retten

flagRetssproget er dansk. Sådan står der i loven. Lovens ord betyder, at jeg som dommer kan stille krav om, at alt, der fremkommer i retten, og som ikke er på dansk, skal oversættes til dansk. Det gælder både dokumenter, forklaringer fra parter og vidner og for eksempel aflytninger af samtaler, der foregår på et fremmedsprog.  Dokumenter, udskrifter af aflytninger og lignende bliver normalt oversat, inden dokumenterne bliver sendt til retten. I straffesager er det anklagemyndigheden, der sørger for det, mens det i civile sager er den part, der ønsker at fremlægge dokumentet, som sørger for at få det oversat. Når en person, der skal møde i retten, ikke taler dansk, er det derimod nødvendigt, at der deltager en tolk i retsmødet. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg, Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Under pres

Mindetavle på det juridiske fakultet i Palermo

For nylig, da jeg holdt ferie på Sicilien og besøgte øens største by, Palermo, kunne jeg ikke undgå at blive berørt af de mange tavler og monumenter, der er opsat rundt omkring i byen til minde om drabet på den italienske jurist Giovanni Falcone, hans kollega Paolo Borsellino og de andre 9 embedsmænd med tilknytning til Sicilien, der i perioden 1971-92 døde under myndighedernes kamp mod den italienske mafia.

Ikke bare i Italien, men også i mange andre lande er man udsat og lever endda til tider livet farligt som ansat i retsvæsen og politi. Nogle steder er dommere under pres fra kriminelle organisationer, andre steder fra politisk eller anden side og endnu andre steder fra både kriminelle og andre for at agere på en bestemt måde eller træffe bestemte beslutninger. Presset kan blive udøvet på mange forskellige måder. Trusler, hævnakter, forskellige former for økonomisk pres eller løfter og bestikkelse er kun eksempler på metoder, der kan anvendes af personer og institutioner, der ønsker, at påvirke dommere til at handle på en bestemt måde. Læs resten

Udgivet i Blogindlæg | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer